NIEUWS ITEM

Home / Nieuws

Fysicalc updates

02-10-2023

Software updates oktober 2023:
Er zijn weer enkele aanpassingen gedaan aan de software afgelopen periode.
- logo`s van gebruikers zijn weer toegevoegd op de website
- de formule voor de Rt is op uitdraai pagina aangepast aan de laatste versie van de NTA8800, dit is alleen een tekstuele aanpassing
- in de uitdraai van de inwendige condensatie is een verbetering doorgevoerd om de positie van het risico waar er condensatie kan optreden, inzichtelijker te maken
- Kingspan Kooltherm programma aanpassingen
- diverse klantwensen (samengestelde Rc waarden 2 constructielagen) vanuit de helpdesk modules aangemaakt

Voordelen van Fysicalc

  • Altijd de juiste Rc-waarde
  • Online dus altijd toegankelijk
  • Bibliotheek altijd up-to-date
  • Eenvoudige bediening
  • Helpdesk beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijk

De nieuwste normen

Fysicalc is een eenvoudige rekentool waarmee de Rc-waarde volgens de nieuwste normen kan worden berekend. Fysicalc rekent met NTA8800 waardoor berekeningen altijd bij die normen aansluiten. Naast het berekenen van de Rc-waarde is het met de rekentool ook mogelijk om afschotisolatie voor plat dak, condensatierisico en luchtdichtheid berekeningen uit te voeren.

NIEUWS UPDATE

19-01 nieuwe eisen BBL

Sinds 1 januari 2024 zijn de nieuwe eisen uit de BBL - Besluit Bouwwerken Leefomgeving van kracht geworden. Fysicalc kan op de eisen uit de nieuwe BBL Afdeling Duurzaamheid toetsen:
Afdeling 3.4 Bestaande bouw
Afdeling 4.4 Nieuwbouw
Afdeling 5.3 Verbouw 
Er zijn gemiddelde minimale Rc waarde..lees meer..

Deze bedrijven
gingen u voor:

  • d