NIEUWS ITEM

Home / Nieuws

NEN1068:2012/C2:2016

08-10-2016

Bij het gebruiken van de NEN1068 en bijbehorende C1 zijn een aantal "knelpunten" ontdekt. Met correctieblad C2 zijn deze punten opgelost. Het gaat hierbij om tekstuele wijzigingen en het aanpassen van fouten in formules.

In de Regeling Bouwbesluit 2012 worden de NEN normen aangestuurd. Voor de Thermische Isolatie van de gebouwschil staat nu nog de NEN1068:2012/C1:2014 vermeld. Dat wil zeggen dat hiermee volgens de wetgeving gerekend moet worden. Echter in de C2 correctie worden enkele fouten opgelost. Dat is de reden dat www.fysicalc.nl al wel met de C2 correctie rekent om foutieve antwoorden te voorkomen.

Voordelen van Fysicalc

  • Altijd de juiste Rc-waarde
  • Online dus altijd toegankelijk
  • Bibliotheek altijd up-to-date
  • Eenvoudige bediening
  • Helpdesk beschikbaar
  • Gebruiksvriendelijk

De nieuwste normen

Fysicalc is een eenvoudige rekentool waarmee de Rc-waarde volgens de nieuwste normen kan worden berekend. Fysicalc rekent met NEN1068:2012;C1 waardoor berekeningen altijd bij die normen aansluiten. Naast het berekenen van de Rc-waarde is het met de rekentool ook mogelijk om afschotisolatie voor plat dak, condensatierisico en luchtdichtheid berekeningen uit te voeren.

NIEUWS

17-12 Prijsverhoging Fysicalc

De licenties voor de Fysicalc modules kosten al jaren het..lees meer..

25-11 NTA8800 News

Al rekenen met H8 van de NTA8800? Met de introductie van ..lees meer..

Deze bedrijven
gingen u voor: